Відкрита WIKI бібліотека з Egov та відкритих даних

Вітаю всіх на Wiki платформі сервісу Egovacademy.in.ua

Wiki та база знань розробляється на платформах Notion, Github та незабаром буде у вільному доступі для кожного. Це безкоштовні сервіси, в яких можна ділитися презентаціями та важливими документами для створення Egov сервісів.

Image for post
Image for post
Egovacademy.in.ua

За цим посиланнями для кожного будет доступна наступна інформація:

  • Вікіпедія з усією інформацією про запуск egov сервісів, яка буде створена на основі інформації з вебінарів, роботи з партнерами, взаємодії з державними органами влади та іншими структурами;
Image for post
Image for post
Egovacademy.in.ua

Тут також ми будемо ділитися корисними посиланнями та іншою інформацією, яка знадобиться вам для створення власних Egov сервісів.

Чекаємо вас також у наших соціальних мережах:

Facebook — https://www.facebook.com/egovacademyinua

Linkedin — https://www.linkedin.com/company/egovacademyinua/

Telegram — https://t.me/egovacademyinua

Дякуємо за те, що ви з нами! Це тільки початок!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store